Musikbranschen – ständigt i förändring

Musikbranschen – ständigt i förändring

Musikbranschen är ett brett begrepp som inkluderar en rad olika delar och där många faktorer har påverkat utvecklingen. En av de allra viktigaste faktorerna som påverkat branschen är utan tvekan den tekniska utvecklingen. Eftersom musik är en konstform som självklart syftar till att nå ut till den breda massan har alla tekniska framsteg inneburit stora förändringar för musikbranschen. För bara drygt ett sekel sedan fanns det få sätt att konservera musiken. Visst spelade och njöt människor av musik, men det skedde oftast i stunden utan några möjligheter att spara och spela upp vid ett senare tillfälle. Med introduktionen av tekniska prylar och möjligheter att spela in och spela upp musik som på grammofonen skedde ett rejält paradigmskifte som ledde till att musiken kunde nå ut till fler människor. Grammofonen var förstås bara början på en utveckling som fortsätter in i våra dagar. Den gamla stenkakan blev till LP-skivan som definierade en hel generation av musikintresserade ungdomar på framför allt 1960- och 1970-talet. Det var under denna popmusikens guldålder som musikaliska verktyg verkligen började spridas på bred front och musikbranschen insåg styrkan i att kunna lagra musik för att sälja dem. Så småningom byttes LP-skivan ut mot kassettbandet. Här uppkom fenomenet att kunna skapa sina egna blandband med inspelningar på kassettbandspelaren. Återigen var det den teknologiska utvecklingen som drev på nya intressanta fenomen när det kom till musik.Ett av de största skiftena skedde i och med CD-skivans introduktion. Tekniken uppfanns redan i början av 1980-talet, men det skulle dröja ytterligare något år innan den fick ett brett genomslag. Fördelen med CD-skivan var att den kunde lagra mer musik på ett mindre format. På så sätt fick vi också se uppkomsten av bärbara CD-spelare och nya stereoanläggningar i bilar. Alla dessa uppfinningar bidrog till ett förändrat konsumtionsmönster av musik som vi ser resterna av än idag. Numera är dock – endast ett par årtionden efter CD-skivans introduktion – dessa sätt att spara musik på nästan helt utdöda. Istället har det skett en förskjutning till förmån för digital lagring och streaming. Internet är nu den största källan för musik.